Powieść - kolejny rozdział gotowy!
Rozdział 6 gotowy! Wysyłamy go partnerom. Mamy nadzieję, że się spodoba.

2008-03-17


Czwartek 13go...
W związku z problemami technicznymi konferencja została przełożona na późniejszy termin. Nomen omen 13...

2008-03-13


Pomysły, pomysły...
Padła propozycja, aby umieścić w powieści podobizny autorów. Musimy to przedyskutować z partnerami. Planowana konferencja via skype odbędzie się 13.03.2008.

2008-03-10


Program e-Twinning
ZS3 przystąpił do programu eTwinning w 2006r.

Informacje o programie:

Celem akcji eTwinning jest łączenie i współpraca bliźniaczych szkół podstawowych i średnich w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych i promowanie szkolenia nauczycieli.

Promowane są działania, które ułatwiają łączenie i wspierają współpracę szkół bliźniaczych, zwłaszcza w ramach projektów wielojęzycznych i wielokulturowych, ułatwiające nauczycielom wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu wprowadzenia takich innowacyjnych metod współpracy, jak nauczanie w klasach wirtualnych, wspólne opracowywanie programów doskonalenia zawodowego nauczycieli, podejścia wielodyscyplinarne, czy korzystanie ze wspólnych narzędzi i pomocy dydaktycznych.

Nasza szkoła, Zespół Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim, realizuje projekt pt. "eTwinning Novelists" wspólnie z 2-nd Technical Secondary School of N.Smyrni, Ateny, Grecja. Koordynatorami projektu są: Julita Pastuszko i Dariusz Granat - ze strony polskiej, Vassiliki Niarrou - ze strony greckiej.


Cel projektu:

Uczniowie piszą pod kierunkiem nauczycieli powieść osadzoną we współczesnych realiach. Powieść ma pokazywać podobieństwa i różnice między naszymi narodami i kulturami, tworzona jest przez młodzież i dla młodzieży, celem jest poznanie sposobów życia w partnerski krajach, integracja młodych ludzi. Młodzież kontaktuje się z partnerami z Grecji przez Internet wykorzystując pocztę elektroniczną, komunikatory Skype lub Gadu-Gadu, możliwe są videokonferencje. W powieści mogą być używane multimedia np. filmy, prezentacje, zdjęcia, podkład dźwiękowy, rysunki itp. Powieść zostanie wydana w postaci papierowej po polsku, grecku, angielsku, zostanie przedstawiona w postaci elektronicznej na dysku CD oraz w postaci strony internetowej.